Preskoči na vsebino


Oznanila

Mesečna oznanila -> November 2018

»Ne bodimo žalostni«

Večkrat  slišim  ljudi  govoriti:  »November je v vsem letu najbolj žalosten
mesec. Dnevi so temačni in megleni, začnemo pa ga s tako otožnim praz-
nikom,  kot  je  dan  mrtvih«.  Pa  ne  bi smelo biti tako!
Za  nas  kristjane  je  1.  november praznik  vseh  svetnikov.  To  je  dan
živih! To je praznik vere,  upanja  in  ljubezni! Na  ta  dan  se  spomi-
njamo tistih, ki so svetost  že  dosegli,  je  pa tudi izziv za vse nas, ki smo  k  svetosti  pokli-
cani  v  svojem  vsakdanjem življenju. Svetost ni rezervirana le za posebne ljudi, za dosego
le-te bi se morali truditi  vsi,  ki  smo  bili krščeni in bi si morali to tudi najbolj želeti.
Velikokrat doživimo in začutimo svetost  ob  ljudeh  v  naši  bližini.  Ti  so
odsev božje ljubezni. Običajno so to preprosti,  skromni  ljudje,  ki  znajo  v
vsem in v vsakem iskati in najti Boga. Prižgimo  torej  v  teh  dneh  na  grobovih svečke v zavesti, da je to zna-
menje vstalega Kristusa, večne Luči, ki naj  sveti  našim  dragim  rajnim.
Molimo  pa  za  njih  v  veri,  da  so  v večnosti tudi z njim povezani.
V mesecu novembru zaključimo tudi cerkveno  leto  s  praznikom  Kristusa
Kralja  vesoljstva.  Resnično  veseli moramo  biti,  če  praznuje  naš  Kralj.
On je Božji Sin in naš Odrešenik in mi mu  priznavamo,  da  ima
oblast  nad  zgodovino, sedanjim časom in prihodnostjo.
Farani naše župnije se ob tem prazniku s hvaležnostjo  spominjamo
tudi  blagoslova  temeljnega  kamna  nove cerkve  in  njene  posve-
titve leta 1990. Tako  je postal  praznik  Kristusa
Kralja  pomemben  mejnik v življenju župnije.
Zato tudi v tem mesecu res ni razlogov za žalost. Ta nas lahko oddalji od
vere in naredi iz nas ljudi brez upanja. Bodimo raje veseli kristjani in Kristus
naj bo Kralj in Gospodar naših src in naj v njih deluje!

Barbara Čivre

Prejšne številke:

Mesečna oznanila -> Oktober 2018

Mesečna oznanila -> September 2018

 

 Print Friendly and PDF