OznanilaMesečno oznanila -> NOVEMBER 2023 - Kristus kralj »OB PRAZNIKU« Zadnjo nedeljo pred začetkom adventa obhajamo praznik, ko še posebej izpove- dujemo, da je Jezus Kristus, Kralj vesoljstva, tudi naš kralj. Nam župlja- nom Sv. Križa pa je ta praznik še pose- bej pri srcu, saj se ob njem spominjamo dveh pomembnih dogodkov: blagoslo- vitve temeljnega kamna in posvetitve cerkve. Mnogi so ob začetku gradnje imeli pomisleke, češ da čas za gradnjo ni primeren, da ne bo denarja, neverni pa celo, da cerkev ni potrebna. Združili smo moči in s prostovoljnim delom ob finančni in molitveni podpori mnogih dobrotnikov ter pod vodstvom našega župnika Tončka Majca začeli z gradnjo. Najprej je bil pred 36 leti blagoslovljen temeljni kamen. Ob tem smo prosili Boga, naj blagoslovi delo in delavce in da naj s cerk- vijo raste tudi naše župnijsko občestvo. Cerkev je počasi dobivala svojo podobo. Ni zrasla v mogočno katedralo in ni postavljena na vzpetino, da bi jo lahko vsak videl že od daleč, pač pa je majhna, skromna, stisnjena med stanovanjske hiše in v senci mogočnih blokov. Opazite jo šele, ko greste prav mimo nje. Tri leta kasneje so bila dela zaključena do te mere, da smo takratnega škofa dr. Franca Krambergerja prosili, da se nam na praznik Kristusa Kralja ponovno pridruži in našo cerkev tudi posveti. Njegove besede in molitve, kropljenje z blagoslovljeno vodo, kadilo, maziljenje oltarja in sten s sveto krizmo so bila zna- menja, da se bo odslej v tem prostoru dvigala molitev k Bogu. Naša cerkev je postala posvečen prostor! V vseh teh letih smo mnogi tukaj doživeli Božji dotik in iskreno srečanje z Njim. Darovanih je bilo veliko svetih maš in podeljeno mnogo zakramentov. To so milosti, ki jih ni mogoče ovrednotiti. Morda se v zadnjem času premalo zavedamo, da je v cerkvi vedno navzoč Kristus. Čaka nas v tabernaklju, da pridemo utru- jeni in obteženi po okrepčilo in tolažbo. Vsak dan se pri sveti ma- ši v naši cerkvi zgodi čudež, ko se kruh spremeni v Kristusovo telo in vino v njegovo kri. Človek, ki to doživi, se spreminja tudi sam. Vabim vas, da to možnost izkoristimo in prihajamo pogosto k sveti maši in molitvi pred Najsvetejše. Gotovo bo tako med nami obilje Njegove ljubezni ter blagoslov in naša župnijska skupnost bo družina zadovoljnih ter veselih kristjanov.                                                          Barbara Čivre                                                                                                                                                                            Prejšne številke: Mesečno oznanila -> NOVEMBER 2023 Mesečno oznanila -> OKTOBER 2023 Mesečno oznanila -> AVGUST 2023 Mesečno oznanila -> JULIJ 2023 Mesečno oznanila -> JUNIJ 2023 Mesečno oznanila -> MAJ 2023 Mesečno oznanila -> MAREC 2023 Mesečno oznanila -> POST 2023 --- ARHIV ZA MESEČNA OZNANILA ---    https://www.sveti-kriz.si/index.php/content/display/31