O župniji Sveti križ Maribor Župnija Sv. Križa, ustanovljena 12. septembra 1976, se razteza v južnem delu Maribora, njeno sredi&scaron;če pa je župnijska cerkev na Ertlovi 4 v bližini Betnavskega gozda. Od ustanovitve za vernike v župniji skrbi duhovni pastir župnik Tonček Majc. Začetki župnije segajo že v leto 1970, ko je na tem mestu pod okriljem sosednje župnije Sv. Re&scaron;njega telesa&nbsp; v skromni stanovanjski hi&scaron;i nastal bogoslužni prostor. Pobudnik za ureditev bogoslužnega prostora in&nbsp; kasneje ustanovitve samostojne župnije je bil&nbsp;Drago Oberžan, nekdanji župnik župnije Sv. Re&scaron;njega Telesa. Gospod Oberžan je dal kapeli tudi ime -&nbsp; je spomin na kapelo Sv. Križa, ki je bila v Betnavskem gradu.&nbsp; Sedanja sodobna cerkev stoji od leta 1990, na nedeljo Kristusa Kralja jo je posvetil sedanji metropolit in nad&scaron;kof dr. Franc Kramberger. Sosednje župnije so: na vzhodu župnija Sv. Cirila in Metoda, na severu župnija Sv. Re&scaron;njega telesa, na jugu Sv. Franči&scaron;ka Asi&scaron;kega - Radvanje, na jugovzhodu župnija Hoče in na zahodu župnija Sv. Janeza Boska. Župnija Sv. Križa&nbsp; želi biti duhovni dom otrokom, mladim in starej&scaron;im, verujočim in neverujočim; prav vsi lahko tukaj najdete kaj koristnega za svojo duhovno rast. Vrata cerkve so odprta vsak dan v času bogoslužij. Tako imate vedno možnost za obisk ma&scaron;e, miren pogovor z Bogom ali duhovni pogovor z župnikom. V okviru župnije delujejo različne duhovne in ustvarjalne skupine. Vsako leto v na&scaron;i župniji poteka katehumenat, kjer&nbsp; imajo tudi odrasli priložnost za poglobitev svoje vere ali prejem manjkajočih zakramentov. Otroci ne obiskujejo le verouka, nekateri redno sodelujejo pri ma&scaron;ah kot ministranti, bralci. Skupina otrok ob božiču pripravi tudi izvirno predstavo. Za bodoče zakonce poteka priprava na zakon, že poročeni lahko obi&scaron;čejo Skupino za zakonce, zaživela je tudi Biblična skupina. V župniji delujejo tudi Neokatehumenska pot, župnijska Karitas, ponovno pa želimo obuditi Kolpingovo družino. Posebej ponosni smo na Otro&scaron;ki zborček in glasbenike, ki z lepim igranjem na instrumente in petjem polep&scaron;ajo bogoslužja. Pri pastoralnem delu&nbsp; v župniji in oblikovanju družabnega in duhovnega življenja župniku pomaga Župnijski pastoralni svet. Če se želite kateri skupini pridružiti ali poznate koga, ki bi ga to zanimalo, vas vabimo, da se oglasite v župnijskem uradu, kjer vam bo župnik delo skupin podrobneje predstavil. Župnija je kljub mladosti svojih 30 let doživela veliko pomembnih dogodkov. Na&scaron;a župljanka Hermina Kerle je vstopila h karmeličankam v Sori&nbsp;in&nbsp;je že&nbsp;položila večne zaobljube. Njeno redovno ime je s. Marija Regina. Izjemno doživetje&nbsp; za na&scaron;o župnijo je bil obisk papeža Janeza Pavla II. in srečanje z njim ob Betnavskem gozdu, kjer je 19. 9. 1999 razglasil Antona Martina Slom&scaron;ka za blaženega. V letu 2000&nbsp; je&nbsp; novo ma&scaron;o daroval na&scaron; župljan Tomislav Ro&scaron;karič, ki je sedaj župnik v Mali Nedelji. Vsako leto prejme prvo obhajilo in zakrament svete birme večje &scaron;tevilo otrok, dobro je obiskano tudi vsakoletno uvajanje odraslih v vero - katehumenat, ki se zaključi s podelitvijo zakramentov na velikonočno vigilijio. Samo Bog ve, koliko skritih molitev, žrtev in tihega, neopaznega dela so opravili različni ljudje, da je župnija zaživela in da živi. In čeravno ostane na&scaron;im očem marsikaj prikrito in imena mnogih, ki so se žrtvovali za rast župnije, nepoznana, verujemo, da so zapisana v knjigi življenja. In to je najpomembnej&scaron;e. Naj dobri Bog &scaron;e naprej blagoslavlja na&scaron;a prizadevanja v blagor vsem, ki živijo na tem lepem koncu Maribora. &nbsp; &nbsp;https://www.sveti-kriz.si/index.php/content/display/4<![CDATA[Župnijski pastoralni svet ]]><![CDATA[Slomškova beatifikacija]]><![CDATA[Duhovni poklici]]><![CDATA[Misijon]]><![CDATA[Zgodovina]]>