Nekaj napotkov za branje Svetega pisma Glas živega Boga v Svetem pismu govori prav tebi na način, kakor ne govori nikomur drugemu! Tukaj je nekaj osnovnih napotkov, kako lahko temu glasu prisluhne&scaron;. Čas je nekaj najdragocenej&scaron;ega, kar imamo. Če želimo redno brati Sveto pismo (SP), si moramo čas zanj načrtovati vnaprej. Za začetek ti bo morda zadostovalo, da bo&scaron; bral SP vsak dan sedem minut. Če bo&scaron; to delal redno, ne bo več težava, ampak čudovita obogatitev. Prostor &raquo;Navsezgodaj, ko je bilo &scaron;e čisto temno, se je odpravil na samoten kraj in tam molil&laquo; (Mr 1,35). Poi&scaron;či si miren kraj, kjer si lahko zares sam. Lahko gre&scaron; v naravo. V sobi si lahko s pomočjo znamenja (slika, sveča) naredi&scaron; kotiček, kjer moli&scaron; in bere&scaron; SP. Najdi primeren trenutek miru. Način 1. Prosi Boga, da ti spregovori po odlomku, ki ga bo&scaron; bral. Pomembno je v sebi prebuditi že(l)jo. Prosi Svetega Duha, da te razsvetli. Ko bere&scaron;, je pomembno, da se zaveda&scaron;, da si pred živim Bogom, ki ti govori. Ne gre za razumsko prodiranje v pomen besed. Pomembno je, da si odprt za Boga, ki je tu in ti govori. 2. Potem odlomek preberi. Ko si prebral, si zastavi tri vpra&scaron;anja: a. O čem odlomek govori? Preberi ga pozorno vsaj &scaron;e enkrat. b. Kaj je sporočilo odlomka? Kaj je pomenil človeku, ki ga je napisal? Tu nam lahko pomagajo opombe v SP. c. Kako se nana&scaron;a name (na moje delo, mojo družino, prijatelje ...)? &ndash; Ta del je najpomembnej&scaron;i. Ko začutim, da ima Božja beseda pomen za moje življenje, postane branje SP vznemirljivo in zavem se, da Bog govori prav meni. 3. S preprosto molitvijo odgovori Bogu, ki ti govori. To je lahko pro&scaron;nja, izraz zaupanja, hvaležnosti ... 4. Potem sku&scaron;aj spraviti to, kar te je nagovorilo, kar misli&scaron;, da ti Bog želi povedati, v prakso. Jezus pravi: &raquo;Zato je vsak, ki poslu&scaron;a te moje besede in jih spolnjuje, podoben pametnemu človeku, ki pozida svojo hi&scaron;o na skalo&laquo; (Mt 7,24). Pomisli, kako lahko sporočilo, ki ti ga Bog posreduje po odlomku, živi&scaron; danes. Zapi&scaron;i si! Ob branju svetega pisma lahko začne&scaron; pisati svoj osebni duhovni dnevnik. Ko ga bo&scaron; čez nekaj časa znova listal, bo&scaron; odkril, kako čudovito te je Bog vodil in ti govoril po svoji besedi! Vsak dan! tedna isti odlomek (lahko nedeljski evangelij)? Da, ne boj se! Odkril bo&scaron;, da iste besede spregovorijo tvojemu srcu vsak dan drugače! Če te je včeraj nagovorila ena misel ali beseda, te bo morda danes druga, ali pa ista &scaron;e močneje. Včasih, ko bo&scaron; doživel &quot;su&scaron;o&quot;;, se ti bo zdelo, da se ni zgodilo nič. Vztrajaj! Kdor trka, se mu bo odprlo! Pusti Bogu, da te preseneča in vodi! In končno: Ne čakaj! Začni danes! Iz knjižice Tvoja beseda. Nedeljski evangeliji za mlade, ki jo je izdal &Scaron;kofijski odbor za mlade Koper. Besedilo in &scaron;e več o branju Svetega pisma najde&scaron; na http://kp.rkc.si/som. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;https://www.sveti-kriz.si/index.php/content/display/27<![CDATA[Križev pot]]>