Neokatehumenska pot Že več let sta v naši župniji dejavni neokatehumenski skupini. Namenjena je tistim, ki so bili vsaj krščeni, in želijo poglobiti svojo vero na poti t.i. 'pokrstne' obnove. Začetki neokatehumenske poti segajo v leto 1964 in je danes razširjena po vsem svetu (več: www.neokatehumenskapot.com). EVHARISTIČNO BOGOSLUŽJE neokatehumenske poti je ob sobotah ob 20.00.https://www.sveti-kriz.si/index.php/content/display/18