Katehumenat Vsako leto v jesenskem času imajo odrasli priložnost, da se uvedejo  v krščanstvo ali pridobijo manjkajoče zakramente. Tedenska srečanja so koristna za vse, ki želijo poglobiti svojo vero, največ pa jih obiskujejo mladi pred sklenitvijo zakonske zveze, bodoči botri in poročne priče. Srečanja so vsak četrtek ob 19.00, vodi jih župnik Tonček Majc. Srečanja se pričnejo v oktobru in trajajo do velike noči . Več informacij dobite pri duhovniku vsak dan pred mašo ali po njej.https://www.sveti-kriz.si/index.php/content/display/17