Preskoči na vsebino


Zakramenti – znamenja Božje milosti

Zakramenti so učinkovita znamenja milosti, ki jih je postavil Kristus ter jih izročil Cerkvi. Po njih se nam podeljuje Božje življenje.. Kajti Kristus sam deluje v njih in posreduje milost, ki jo označujejo, neodvisno od osebne svetosti delivca. Vendar so sadovi zakramentov odvisni tudi od pripravljenosti prejemnika.

Zakramentov je sedem:
- krst,
- birma,
- evharistija,
- pokora,
- bolniško maziljenje,
- sveti red in
- zakon

Zakramenti so vernim potrebni za zveličanje, tudi če vsi zakramenti niso podeljeni vsakemu posameznemu verniku. Podeljujejo namreč zakramentalne milosti, odpuščanje grehov, božje posinovljenje, upodabljanje po Kristusu Gospodu in pripadnost Cerkvi. Sveti Duh ozdravlja in preoblikuje tiste, ki jih prejmejo.

Nekatere zakramente prejmemo samo enkrat v življenju – to so  zakramenti krsta, birme in svetega reda. Ti zakramenti dajejo neizbrisno znamenje, duhovni pečat, ki je obljuba in jamstvo božjega varstva. V moči tega pečata je kristjan upodobljen po Kristusu, na različen način deležen njegovega duhovništva in pripada Cerkvi v skladu z različnimi stanovi in vlogami. Kristjan je torej posvečen za bogočastje in služenje Cerkvi. Ker je ta pečat neizbrisen, prejmemo zakramente, ki ga vtisnejo, samo enkrat v življenju. 

Če želite vi ali vaši bližnji prejeti katerega od zakramentov, obiščite župnika v času uradnih ur pred ali po vsakem bogoslužju.

 

 Print Friendly and PDF